L62 Aktiekurs och diagram ‒ HNX:L62 — TradingView

6970

Medicpen genomför företrädesemission på 25,9 miljoner

MedicPen Aktiebolag (publ) STYRELSEN. För mer information kontakta: MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com. Om Medicpen . MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. MedicPen bjuder in bolagets aktieägare till träffar i Malmö, Göteborg och Stockholm.

Medicpen aktieägare

  1. Balansera reaktionsformler oxidationstal
  2. Vad ar en produkt

MedicPen Aktiebolag (publ) Styrelsen. För mer information kontakta. MedicPen AB (publ), VD Jan Andersson, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, mobil 0733-600196. Om MedicPen Kjell-Åke Andersson aktieägare (”Aktieägaren”) i MedicPen Aktiebolag (publ), org. nr 556576-4809, (”Bolaget”) föreslår bolagsstämman att – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – utge teckningsoptioner av serie 2020/2023. Härvid ska följande villkor gälla utöver vad som följer av Bilaga 1A: Medicinteknikbolaget Medicpen har beslutat att genomföra en nyemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för aktieägarna.

Teckningsrätt : Teckningsrätter - Pockets Menswear

Syftet är att visa upp bolagets produkt Medimi®Smart, svara på frågor samt ta del av aktieägarnas tankar och funderingar kring bolaget. MEDICPEN BJUDER IN AKTIEÄGARE MedicPen bjuder in bolagets aktieägare till träffar i Malmö, Göteborg och Stockholm.

Teckningsrätter - - PB Construction

Syftet är att visa upp bolagets produkt Medimi®Smart, svara på frågor samt ta del av aktieägarnas tankar och funderingar kring bolaget. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska · vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 15 april 2020, och · anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 15 april 2020 skriftligen till MedicPen Aktiebolag (publ), Zinkgatan 2, 234 35 Lomma. Den 28 augusti 2018 beslutade styrelsen i MedicPen AB (publ) – villkorat av godkännande vid kommande extra bolagsstämma den 28 september – att genomföra en företrädesemission av högst 56 293 435 aktier, motsvarande 19 702 702,25 kronor. MedicPen har erhållit garantier om 15,76 MSEK vilket motsvarar ca 80 procent av den totala emissionsvolymen. Även allmänheten ges rätt att teckna Per den 201231 hade företaget 3549 aktieägare. MedicPen AB (publ) har sitt huvudkontor i Lund.

10.00 i bolagets lokaler på Zinkgatan 2, 234 35 Lomma. Rösträttsregistrering börjar kl. 09.30 och avbryts när stämman öppnas. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska.
Kapitalism miljö

Medicpen aktieägare

Jag ska på den här platsen passa på att men också privatkund. MedicPen är sedan den 11 december 2006 listat på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). I dagsläget har MedicPen cirka 1 900 aktieägare. MedicPen har sitt huvudkontor i Halmstad. MedicPen är börsnoterat och är sedan den 11 december 2006 listat på AktieTorget.

Teckningskurs Teckningskursen är 0,38 SEK per ny aktie. Emissionsvolym Högst 78 812 006 aktier.
Magic pack opening simulator

sälja olivolja klassen
vasa international stockholm
regn prognos stockholm
fourniers gangrene treatment
avvikelsehanteringssystem engelska
peter lilius mehiläinen
nacka ekonomiskt bistand

Enkla tips och källor till pengar: Bästa Indexfonderna – Slå

Lokal Örestads Golfklubb. Golfvägen. 23434 Lomma. MedicPen AB vidtar försiktighetsåtgärder inför årsstämman 2020. Med anledning av den fortsatta smittspridningen av Coronaviruset, Aktieägarna i MedicPen Aktiebolag (publ), 556576-4809, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 april 2019 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Zinkgatan 2, i Lomma.

Pressmeddelande - Medicpen

09.30 och avbryts när stämman öppnas. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 april 2019, och; anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 4 april 2019 skriftligen till MedicPen Aktiebolag (publ), Zinkgatan 2, 234 35 Lomma. Aktieägarna i MedicPen Aktiebolag (publ), 556576-4809, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 april 2019 kl.

MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. MedicPen bjuder in bolagets aktieägare till träffar i Malmö, Göteborg och Stockholm.