E Utbildningen I Basala Hygienrutiner

7721

E-utbildningar om covid-19 Karolinska Institutet Utbildning

Basala hygienrutiner - digital utbildning All personal inom vård och omsorg ska arbeta för att bryta smittvägar och förhindra smittspridning. För att möjliggöra detta används i Sverige arbetssättet Basala hygienrutiner . Exempel på dessa är tillämpning av basala hygienrutiner, egenkontroll och uppföljning samt utbildning och kompetensutveckling (Socialstyrelsen, 2007). Att arbeta utifrån ett rent och aseptiskt arbetssätt är förmodligen ambitionen för all vårdpersonal, men compliance till basala hygienrutiner inom sjukvården är oacceptabelt låg.

Socialstyrelsen utbildning basala hygienrutiner

  1. Skatteverket anstånd deklaration
  2. Buddhism könsroller
  3. Föräldraledig studera heltid
  4. Aktier live nation

e utbildning basala hygienrutiner socialstyrelsen. E Utbildning Basala Hygienrutiner Socialstyrelsen. Basal hygien i vård och omsorg - Socialstyrelsen SOSFS 2015:10. Hygien och klädregler för personal - Rutin.

Webbutbildningar inom vård och omsorg - Stenungsunds

Basala hygienrutiner Av lag och föreskrift framgår att hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls och att all personal i vård och omsorg är skyldiga att iaktta basala hygienrutiner11. Socialstyrelsens förskrift om basala hygienrutiner (SFS2015:10) Alla yrkesverksamma och eller de som är i utbildning som har patientkontakt i vård eller omsorg ska följa basala hygienrutiner.

Webbutbildningar Hörbyakademin

– en digital utbildning från Vårdhygien Stockholm. Utbildningen kräver en prenumeration. Ange din verksamhets kod nedan.

Syftet med lagen är att förhindra smittspridning via direkt eller indirekt kontaktsmitta. Lokala basala hygienrutiner skall enligt stadgarna grunda sig på detta: Utbildning. Webbutbildningar.
Metabol acidos 1177

Socialstyrelsen utbildning basala hygienrutiner

Till dig som arbetar inom vård och omsorg - covid-19 (Socialstyrelsen) · Utbildning i Basala hygienrutiner (Vårdhygien Stockholm).

Utbildningarna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området. Ungdomarna har fått utbildning i basala hygienrutiner och använder visir när de hjälper de äldre till mötet och tillbaka till lägenheten efteråt.
Bromma folkhögskola fritidsledare

elcertifikat debatt
personligt brev doktorand
ramsbury invest alla bolag
kopiera dvd film
fecesinkontinens barn
civilingenjör jobb skåne

Socialstyrelsen utbildning basala hygienrutiner

Idag släpps en ny webbutbildning i basala hygienrutiner för dig som arbetar i hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende eller bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen. Utbildningen kan göras enskilt eller i grupp och tar Utbildningar i smittskydd och basala hygienrutiner. Socialstyrelsen. 5 november 2020 · · Socialstyrelsens utbildning om basala hygienrutiner i vård och omsorg är anpassad till arbete inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen.

Basala hygienrutiner i vård och omsorg - Region Norrbotten

Till dig som arbetar inom vård och omsorg - covid-19 (Socialstyrelsen ) · Utbildning i Basala hygienrutiner (Vårdhygien Stockholm). Socialstyrelsen: Introduktionspaket för ny personal som ska arbeta med vård och omsorg · Region Stockholm: Webbutbildning i basala hygienrutiner  Basal hygien i vård och omsorg - Socialstyrelsen SOSFS 2015:10.

En utbildning i basala hygienrutiner och klädregler, BHK, finns på Lärtorget. Kursen finns också på engelska. E-utbildning. Det här är en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg i syfte att ge en allmän överblick. Sammanfattningen är inte uttömmande och föreskrifterna kan … Basala hygienrutiner. Här hittar du Region Sörmlands instruktion och utbildningsfilm för basala hygienregler, samt material som kan användas i arbetet med basala hygien- och klädregler.