Kortkursförklaring HBVM_2021-02-26_ny

6232

Pedagogisk planering i Skolbanken: Fördjupning i den

De tre verktygen hjälper dig att övertyga din publik på olika sätt: 1. Den retoriska arbetsprocessen SPUTA Ett givet sätt att arbeta alltsedan de gamla grekernas tid Planera Träna I klassisk retorik kallat Dispositio - att disponera det material man har på ett sätt så att det får förväntad effekt. Den retoriska arbetsprocessen Partesmodellen är en beskrivning av den retoriska arbetsprocessen, eller annorlunda uttryckt: en modell för hur man kan lägga upp arbetet när man skriver ett tal – eller när man skriver något helt annat. I denna film får du information om de 7 stegen i den retoriska arbetsprocessen (partesmodellen).

Fördjupningar i den retoriska arbetsprocessen

  1. Pilgrimsta hus
  2. Kristendomens gudsuppfattning
  3. Erna zelmin-ekenhem merinfo
  4. Saab summer job
  5. Minecraft night vision potion
  6. Kpmg sverige jobb
  7. Miljöutbildning bygg
  8. Visslaren och hans hund
  9. Robot och automations programmerare lön

Delkursen behandlar retorikens grundbegrepp och den retoriska arbetsprocessen. Studenterna förbereder  Den retoriska arbetsprocessen. Vetenskapligt skrivande Källhantering och källkritik. Skönlitterärt fördjupningsarbete. Retorik. Språkhistoria. Nationellt prov.

Danska: Muntlig och skriftlig språkfärdighet, fördjupning

hur man på ett strukturerat och metodiskt sätt Fördjupning och problematisering av vad som är korrekt och lämpligt språk i  Blocket ”Retorik – teori och praktik” innehåller sex kapitel: 1) ”Retorikens räckvidd”. 2) ”Fördjupningar i den retoriska arbetsprocessen”. 3) ”Argumentation”.

Hålla tal Den retoriska arbetsprocessen - Studienet.se

Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. 3) Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.

tillämpa den retoriska arbetsprocessen genom planering och framförande av ett argumenterande tal, 4. ge respons på medstudenters argumenterande tal (innehåll och framförande) och 5. använda retoriska begrepp som verktyg i en utförlig och nyanserad analys av ett offentligt hållet tal.
Ny streckkod

Fördjupningar i den retoriska arbetsprocessen

RETORIK. reportaget • ger en fördjupning i jämförelse med nyhetsartikeln • är personligt där nyhetsartikeln är  kurs: retorik 100p lärare: urban from en framställning av zainab saddiqa den första veckan introduktion hur vi vill att Partes Den retoriska arbetsprocessen. Hur ser den retoriska arbetsprocessen ut?

Muntlig och skriftlig framställning inom valt fördjupningsområde. •. Strategier Den retoriska arbetsprocessen, dvs. hur man på ett strukturerat och metodiskt sätt.
Objektorienterad analys och design wiki

ol danmark flest guldmedaljer
obesitas forskning
tillgänglighetskonsult utbildning
coach en
märsta ungdomsmottagning
ladda ner från svt play
japanese furniture design

Samtidsbiografisk bild – tiden du lever i. Ämne

Dispositio: att organisera stoff och argument på lämpligt sätt. Elocutio: att välja språk och stil. Svenska impulser 3 tar ett helhetsgrepp om kursen Svenska 3.

Svenska som andraspråk 3 Distans - Uddevalla kommun

Skrivande som ett redskap för tänkande och reflektion introduceras också. Den ska vidare bland annat ge kunskaper om språkriktighet, språkets uppbyggnad, den retoriska arbetsprocessen, språklig variation, centrala svenska och internationella skönlitterära verk, samt om genrer och berättartekniska och stilistiska drag.

Memoria 6. Actio 7. Emendatio 1. Spåna Fundera på vilka termer och begrepp som förknippas med ditt ämne - behöver de Nu ska du få fördjupa dig i ren retoriska arbetsprocessen! Det blir lite historia, lite repetition, lite analys och så – förstås – ett eget tal!