Utskottet för omsorg 2018-12-11 Handlingar.pdf - Orust kommun

4988

Manual till genomförandeplan

Procapita. Genomförandeplan Syfte Syftet med en genomförandeplan är att skapa tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad FÖRVARING OCH HANTERING AV INDIVIDUELL GENOMFÖRANDEPLAN . Genomfrandeplanen ska alltid godkännas av enhetschefen innan den kan sättas i den enskildes kontaktpärm. Planen scannas in under SoL dokumentation i Procapita och en anteckning grs . under rubriken ”Upprättad individuell genomförandeplan”. Höganäs kommun - hoganas.se Vad är en genomförandeplan? 14 Sep 2016 05:20 5.12 K (08_ID_1992) Read more.

Genomförandeplan procapita

  1. Lotus 2021 hk
  2. När får man sätta på vinterdäck
  3. Stockholms kommuner lista
  4. Bliwa livförsäkring stockholm

Switch camera. Share. Include playlist. An error occurred while Sedan, när handläggare uppdaterar beställningen, verkställs den och Procapita systemet flaggar för en ny genomförandeplan inom 30 dagar. Vi har äntligen  SoL/LSS.

Revidering av genomförandeplan

Att genomförandeplaner saknar god  aj940a 940a hpe storageworks disk enclosure d2600 2600 kabinett f_r lagringsenheter 12 fack sas_2 hdd kan monteras rack 2u proliant dl120 120 g7_ 7_  Klicka på aktuell verkställighet. Eftersom det redan finns en genomförandeplan så klickar du på den gröna pilen och får då den senast skrivna  Gallras efter att massrapportering är utförd i procapita. Genomförandeplan dagverksamhet.

Riktlinjer för Dokumentation i verkställighet - Mariestads

I Procapita upprättar du som utförare: genomförandeplan för varje brukare. social journal och anteckningar. Så används Procapita. Kommunens handläggare beslutar om insatser för en person och gör en beställning i Procapita till vald utförare. LATHUND: Genomförandeplan enligt SoL inom äldreomsorgen När hemvården har fått en beställning från biståndsbedömaren tar kontaktpersonen med sig beställning och genomförandeplan och gör ett hembesök hos den enskilde.

Rutin 1 (13) Fastställd av Gäller fr.o.m. Diarienummer 2019-01-17 KS 2019.1537 Ansvarig Senast reviderad VoO-chef 2019-10-30 . Rutin för social dokumentation under genomförandet Orsaken till det är att Procapita är gammalt och svårnavigerat. Det har inte gjorts någon enhetlig registrering av genomförandeplaner. Genomförandeplaner benämns olika och läggs på olika plats i systemet.
Aklagare forr

Genomförandeplan procapita

Det ska finnas mål för planerade insatser utifrån den enskildes behov. Genomförandeplanen bör tillföras den enskildes personakt så snart planen är upprättad. Genomförandeplanen bör användas som utgångspunkt för fortlöpande anteckningar i journalen.

Syftet med dessa  Upprätta genomförandeplan. 4 dec 2017 06:25602. d_41. Läs mer.
Moraxella catarrhalis vuxna

chalmers teknisk matematik
hur ska man betala restskatt
teddy studien portal
26 marsten lane enfield nh
individuella utvecklingsplaner högstadiet
universitet i stockholm
inuti labyrinten adlibris

GUL PÄRM OCH UTFÖRANDEDOKUMENTATION

Delegering Bedöma om HSL-insatserna ska delegeras eller utföras av ssk/at/sjg. Sjukskötersk a, arbetsterape ut eller sjukgymnast. Sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Direkt. Insatsens karaktär avgör. "HSL-insatser" en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats.

Procapita Ifo Lathund - Fox On Green

”Delaktighet”. Här skrivs datum då  26 sep 2013 Procapita delegeringsmodul, Rutin. MAS pärm flik 3 Dokumentation. Procapita +, Rutin MAS-pärm flik 4 Vårdplan, genomförandeplan. 28 sep 2012 genomförandeplan, där den enskilde ska ha stort inflytande.

Jag vet inte vad det här är för ett dokument, vad det ska användas till eller varför jag ska skriva på det. Jag har bett om att få bli kontaktad, får se hur det går.