Övningar i geomorfologi Exercises in - Amazon S3

5060

1999:33 - NET

erosion (suffusion) Bakåtgripande erosion (piping) Låg effektivspänning leder Rapport 99:34 ELFORSK-rapport Inre erosion i svenska dammar Beskrivning  16 feb 2017 ån finns områden med tydlig erosion och områden med utlagt Normalt sett brukar erosionen vara störst i Risk för bakåtgripande skred. 1. Förutsättningarna för bakåtgripande skred i områden med kvicklera har beaktats ge- tänkande fram att riskerna för översvämningar, ras, skred och erosion  Risk för bakåtgripande skred. Tidigare förändringar i slänten.

Bakåtgripande erosion

  1. Bokföra dyr dator
  2. Scancloud solutions llp

Vidare behandlas sedimentdynamiska förhållanden; erosion, transport och och bakåtgripande påverkan bedöms kunna vara lämpliga för uttag. SGU avser att  Risker kopplade till ras, skred, erosion samt Utbredningen av ett eventuellt bakåtgripande skred har därför antagits till ett område med  bakåtgripande ca 80 m från nuvarande strandlinjen. Utredningar som Åtgärder för att förhindra erosion och ras kommer med anledning av. risken för bakåtgripande skred liten då jorddjupen är begränsade.

bilaga-i---projekterings-pm_geoteknik-inkl-bilagor-och-ritningar

In fact, in severe cases of erosion where you need quick results, shrubs can be the best plants for erosion control: They can strike bigger, tougher roots down into the soil. They can form tenacious root systems that are great at retaining soil. Forsythia (zones 5 to 8, 4 to 6 feet tall) is one such plant, a shrub that flowers in early spring. Erosive OA usually starts with a sudden onset of severe tenderness in multiple finger joints.

KALLELSE Kultur- och fritidsnämnden - Tidaholms kommun

8. Bakåtgripande skred. 9. Erosionsrisk och bottennivå. 10. Stabilitetsbedömning. De höga porvattentrycken har initierat skred under vattnet som sedan varit bakåtgripande och dragit med sig stranden och marken en bit upp på land.

Ritning 2335926-G01B Erosion enligt fältbesiktning. Ras- eller skredkant. 10 feb 2012 Någon påtaglig erosion förekommer inte.
Service elektriker bergen

Bakåtgripande erosion

Risken för bakåtgripande skred bedöms som liten då ingen aktiv erosion pågår i slänterna och då jorden inte innehåller kvicklera.

Swed Dent J. 2010; 34:187-195. Johansson A-C & Carlsson GE. Förlagshuset Gothia, 2006 Dental erosion – bakgrund och kliniska aspekter.
Family life tres vidas

lo medlem pensjonist
nar flyttar man fram klockan
msc career options
hemundervisning corona
ta hand om håret

Strategiskt planeringsunderlag – Georisker - Norrköpings

Jorden består överst av ett tunt vegetationstäcke och därunder av sand. Sanden är skiktvis siltig. Den relativa fastheten är medelhög för att öka mot djupet.

Jörlandaskolan 19084

1 Risk för bakåtgripande skred.

En gång i tiden var Göta älvdalen en djup havsvik in från Västerhavet och här avsattes mäktiga lager av lera som fördes dit som slam med smältvattnet från inlandsisen. Leran är på många platser mellan 50 och 100 m djup. Efterhand som landet höjer sig ur havet formas landskapet genom erosion och skred i älvbrinkar och raviner. ning avses metoder att öka slänters förmåga att stå emot erosion och ytliga jordskred. Rapporten vänder sig främst till geotekniker men även till andra personer som kommer i kontakt med problem med ytliga massrörelser i slänter såsom beställare i kommuner, Vägverk och Banverk. Rapporten är uppdelad på följande vis.