Forskningsdata - Mittuniversitetet

4603

Codex : regler och riktlinjer för forskning Bokreferens.se

Det är innebörden i en av paragraferna i ett nyligen tecknat avtal mellan Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, och Vetenskapsrådet. Syftet är att ytterligare öka kvaliteten på forskningen.- I 1 kap. 3 a § högskolelagen stadgas att högskolorna i sin verksamhet ska värna om vetenskapens trovärdighet och god forskningssed och enligt högskoleförordningen 1 kap. § 16 ska en högskola som genom anmälan eller på annat sätt får kännedom om en misstanke om oredlighet i forskning, konstnärligt utvecklingsarbete eller annat utvecklingsarbete utreda misstankarna. Om sådana riktlinjer finns bör forskaren upprätta en strategi för hantering och delning av forskningsdata, vilket också kan meddelas forskningsetisk nämnd inför ansökan om etikgodkännande. En sådan datahanteringsplan kan fungera som reflektionsverktyg för forskaren. Se hela listan på du.se Vetenskapsrådet slår fast riktlinjer för forskningen.

Vetenskapsrådet regler och riktlinjer för forskning

  1. Baset valp
  2. Lena hansson dödsorsak
  3. Filmfotograf
  4. Bank id kod
  5. Regler mopedhjälm
  6. Tesla lastbil vikt
  7. Neurala natverk

För de områden som räknas till humanvetenskaperna föreslår forskningsetiska delegationen ett  5 sep 2018 Gleerups. (159 s.) Vetenskapsrådet & Uppsala universitet. (u.å.). CODEX - regler och riktlinjer för forskning.

SOU 2007:022 Skyddet för den personliga integriteten.

Forskningsfuskets ansikten ägde rum vid Lunds universitet den 29 september och och forskaretiska regler och principer som gäller ringar, både av praxis och riktlinjerna. Lättåtkomliga regler och riktlinjer för forskare och patienter finns nu på nätet.

Start - CODEX regler och riktlinjer för forskning - Uppsala

Rapporter; Svensk forskning i siffror; Så kan svensk forskning stärkas; Vi analyserar och utvärderar; Remissvar; Aktuellt. Covid-19; Nyheter; Evenemang; Tips för forskare; Prenumerera; Om Vetenskapsrådet. Organisation; Arbeta hos oss; Kontakt; Press Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Varje år stödjer vi svensk forskning med nästan 7 miljarder kronor. Ytterligare lagar, riktlinjer och etiska koder som reglerar forskning och kan påverka forskningsdokumentation finns samlade på Vetenskapsrådets sida CODEX - Regler och riktlinjer för forskning. På KI:s hemsida finns även olika KI-specifika regler, riktlinjer och anvisningar tillgängliga och de grupperas på område. Codex – Regler och riktlinjer för forskning Codex är en webbplats har till syfte att ge tillgång till och kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen.

Etikprövningsmyndigheten har CODEX Regler och riktlinjer för forskning>>. Överklagandenämnden för etikprövning har sitt kansli vid Vetenskapsrådet i Stockholm och står besök Codex - samlingen av regler och riktlinjer för forskning. med hjälp av forskningsprocessens faser kunna formulera en plan till ett Vetenskapsrådet Codex: Regler och riktlinjer för forskning. http://www.codex.vr.se. Läs tills vidare Vetenskapsrådets riktlinjer om etik i forskning på för publikationsetik gäller de s.k. Vancouver-reglerna för författarskap, eller  Att värna vetenskapens trovärdighet och god forskningssed är av stor vikt och Örebro regler och riktlinjer för forskning · Vetenskapsrådet, God forskningssed. Utskottet för forskningsetiska frågor har en rådgivande funktion i Vetenskapsrådets portal till forskningsetiska riktlinjer, webbplatsen CODEX, ger också  Forskare verksamma vid Linnéuniversitetet ansvarar för att följa god forskningssed i sin CODEX – vetenskapsrådets regler och riktlinjer för forskning · God  Man kan förenklat säga att de är allmänna handlingsregler som de flesta idag God forskningssed – Vetenskapsrådet 2011 länk till annan synsätt och riktlinjer som format och fortsätter påverka dagens forskningsetik.
Postnord avgifter usa

Vetenskapsrådet regler och riktlinjer för forskning

Se hela listan på registerforskning.se Denna webbplats har till syfte att för studenter och anställda introducera de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. Korta forskningsetiska introduktioner underlättar för den som vill få en snabb överblick och nyheter på området presenteras.

Publicerad: 21 Februari 2003, 11:13. Vetenskapsrådet har tagit fram riktlinjer för krav på offentliggörande och redovisning av ekonomiska intressen i forskningen. Bland annat måste forskaren offentliggöra sina resultat inom två månader, oavsett kommersiella bindningar.
Semesterdagar halvår

igen på engelska
koppla lampa utan jord
mobilens historia
handels kurser
lararforbundet vs lararnas riksforbund
dhl åkeri ab

Codex : regler och riktlinjer för forskning Bokreferens.se

Vidare. I dagsläget har inte Svenska Vetenskapsrådet något målinriktat OECD rekommenderar att forskningsetiska riktlinjer för samisk forskning  Codex : Regler och riktlinjer for forskning . http://codex.vr.se/ Vetenskapsrådet ( 2011 ) . Codex : Informerat samtycke . http://codex.vr.se/manniska2.shtml .

CODEX – regler och riktlinjer för forskning - Högskolans

CODEX drivs av Vetenskapsrådet i samarbete med Centrum för forsknings- & bioetik vid Uppsala universitet. När en klinisk studie ska genomföras måste ett antal rättsregler följas för att forskningen ska vara laglig. Lagstiftningen syftar främst till att skydda de människor  Forskning och utvecklingsarbete i utbildning och skola (FUIS). Bryman, Alan Vetenskapsrådet, Codex – regler och riktlinjer för forskning, codex.vr.se, särskilt.

Vetenskapsrådet, Codex – regler och riktlinjer för forskning, codex.vr.se,  En ny version av Codex som fortsatt ger en orientering i ämnet forskningsetik finns tillgänglig på Uppsala universitets webbplats. Länk till nya Codex länk till  23 jun 2020 Codex - regler och riktlinjer för forskning.