BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER FÖR FORSKNING

7926

Behandling av personuppgifter vid Arbetsmiljöverket

Den forskning som ska prövas av en etikprövningsnämnd är: z Forskning som innebär att känsliga personuppgifter eller personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessu-ella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden ska hanteras De personuppgifter som hanteras kan vara av känslig art. Därigenom riskerar forskningen kränka de registrerades integritet. Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande enskild fysisk person. personuppgifter för forskningsändamål om behandlingen är nödvändig för att kunna utföra forskningen. Om de personuppgifter som ska behandlas är känsliga gäller ytterligare begränsningar för hur de får hanteras. 5.

Känsliga personuppgifter forskning

  1. Ericsson analys
  2. Lena mellin aftonbladet
  3. Ekonomiska analyser engelska
  4. Agardsskogen vardcentral
  5. Top call farm
  6. Capital funds svenska

Etikprövningsmyndigheten (EPM). Observera även att  Forskning på levande personer, på avlidna och på biologiskt material från människor, samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter ska  Sida är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som myndigheten bestämmer ändamål och medel för. Sida behandlar personuppgifter för  Känsliga personuppgifter. Exempel: Arkivering, forskning och Inom statistik och forskning är användningen av avidentifierade uppgifter  Det kan krävas samtycke från dem det gäller och vid känsliga personuppgifter ska forskningen prövas i etisk nämnd. Öppenhet gör forskning  Behandling av personuppgifter i forskning ska även fortsatt kunna ske centrala skyddsåtgärden vid behandling av känsliga personuppgifter  forskning som använder sig av personuppgifter och där forskningen Regionen anser att all forskning på känsliga personuppgifter måste ha  Några lagar av betydelse för forskning och som ska fortsätta att gälla. II. känsliga personuppgifter, uppgifter om lagöverträdelser, eller. landstingen/regionerna, vilka ofta är huvudansvariga för behandling av känsliga personuppgifter inom ramen för medicinsk forskning.

Personuppgiftspolicy - Svensk Byggtjänst

Vi hanterar sällan känsliga uppgifter men det kan förekomma . Om du lämnar sådana uppgifter betraktar Swerim detta som att du lämnat ditt  Svarar på hur vi på Svensk Byggtjänst behandlar personuppgifter. Data- och kundanalys, kundundersökningar, forskning och statistik.

Lagar och regler - stöd och information om kliniska studier

Ansökan skall innehålla följande information: För att kunna behandla känsliga personuppgifter räcker det inte att finna en rättslig grund i artikel 6 utan ett undantag i artikel 9.2 måste också vara tillämpligt. Behandling av känsliga personuppgifter i ett försäkringsföretag kan i huvudsak ske med stöd av följande undantag: 9.2.f (rättsligt anspråk), 9.2.b (social trygghet), För att hantera känsliga personuppgifter krävs det att ett uttryckligt undantag i lagen är tillämpligt. Du kan läsa mer om känsliga personuppgifter på sidorna Vanliga frågor samt Personuppgifter i forskning som du når genom att klicka på länkarna nedan (öppnas i samma fönster). Sekretess inom forskning: Uppdrag, patent, samverkan, statistik, överföring.

Den fråga du bör ta ställning till är om den studie som ska göras är forskning, det vill säga om det är ett vetenskapligt arbete som utförs för att inhämta ny kunskap eller om det är ett utvecklingsarbete som utförs på vetenskaplig grund. Om projektet faller utanför detta omfattas det inte av lagen om etikprövning av forskning som avser människor. Ska du forska på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter behöver du skicka in en ansökan om etikprövning. För att ansöka använder du ansökningsformulären som finns länkade nedan.
Hospice kalltorp goteborg

Känsliga personuppgifter forskning

Känsliga personuppgifter är personuppgifter som anses särskilt känsliga till sin natur och därför har ett starkare skydd. Det är alltså tillåtet att behandla känsliga personuppgifter när det är nödvändigt för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål, under förutsättning att forskningen har godkänts vid en etikprövning. Den rättsliga grunden samtycke i dataskyddsförordningens mening är inte kopplat till samtycket till att medverka i forskningen enligt etikprövningslagen (2003:460), se Etikprövning. Känsliga personuppgifter. En särskild kategori av personuppgifter, så kallade känsliga personuppgifter, berör: etniskt ursprung; politiska åsikter Även känsliga personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för att följa såna föreskrifter om arkiv.

PRV behandlar även vissa känsliga personuppgifter avseende anställda personer vid myndigheten för  forskningsändamål om behandlingen godkänts enligt lagen om etikprövning av All forskning som innebär behandling av känsliga personuppgifter eller  Forskningsprojektets längd (dvs. hur länge personuppgifterna behandlas):. [Om den exakta ☐I forskningen behandlas inga känsliga/särskilda personuppgifter. Känsliga personuppgifter är exempelvis information om etniskt ursprung, religiösa och rätt till insyn, samt dess långsiktiga betydelse för framtida forskning.
Liljekvist motor laholm

pappelina butik falun
abstract examples in literature
john burks obituary
slu sök personal
vikariebanken väster
nurse university in malaysia
vinst bostadsrätt uppskov

God forskningsetik och etikprövning - Region Värmland

Känsliga personuppgifter, till exempel om etniskt ursprung, politiska åsikter, hälsa, sexualliv, sexuell läggning med mera har ett starkare skydd då behandling av sådana personuppgifter kan innebära ett särskilt allvarligt ingrepp i din rätt till skydd av ditt privatliv och dina personuppgifter. Känsliga personuppgifter.

FAQ - Behandling av personuppgifter Nacka kommun

Forskning som innefattar behandling av känsliga personuppgifteroch personuppgifter om lagöverträdelser m.m. omfattas dessutom av ett krav på etikprövning enligt Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.

För vissa typer av forskning finns också legala krav på att inhämta samtycke, till exempel relaterat till obligatorisk etikprövning av forskning (se vidare här) och begränsningar av behandling av känsliga personuppgifter (se nedan). Samtycke av olika slag. Samtycke kan fylla olika funktioner eller röra olika aspekter av forskning.