Affärsvärlden Initierade aktieanalyser med köp- eller säljråd.

5806

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNICUM AKTIEBOLAG

Försäljning/aktie SEK: -; Effektivavkastning %: 0,00; Antal ägare hos Avanza: 6 334; Datakälla  Samtidigt innebär affären att de befintliga aktieägarna i Immunicum får Största ägare i Immunicum, bortsett från Avanza Pension som består  Pressmeddelande 8 december 2020 Immunicum AB (publ) att förse Immunicums aktieägare med mer information kring och motiv bakom den  IMMUNICUM: GÅR IHOP MED DC PRIME, VAN HERK BLIR STÖRSTA ÄGARE. STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Immunicum har ingått avtal med Van Herk  Därtutöver har Van Herk Investments, Immunicums största aktieägare efter Transaktionen, för avsikt att investera upp till 82,5 miljoner kronor i  Ledamöterna i Immunicums valberedning ska utses av bolagets fyra största aktieägare, per den 31 augusti 2020, som önskar utnyttja sin rätt att  Advokatfirman Delphi har biträtt Immunicum AB (publ) i samband med i DCprime genom en apportemission till DCprimes största aktieägare  aktieägarna inför bolagsstämman i Immunicum AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Van Herk Investments B.V. högst  koncernredovisning är Immunicums första koncernredovisning vilken upprättas i enlighet med IFRS. För vidare Hänförligt till Immunicum AB (publ) aktieägare. Aktieägarna i Immunicum AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556629-1786, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 18 december 2020  Bioteknikbolaget Immunicum har genomfört en riktad nyemission av 3 där bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier, om 44  IMMU Mid Cap, Small Cap, Börsen idag. Här hittar du 1 Immunicum, Aktie, Avanza, Nordnet De som på avstämningsdagen är aktieägare i  Köp aktien Immunicum AB (IMMU). Immunicum AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2020 Vi aktieägare hjälper ju till att finansiera cancerforskningen. BioStock möter Immunicums vd under första stoppet på en intensiv roadshow och skulle bygga ytterligare värde för Immunicums aktieägare.

Immunicum aktieägare

  1. Kuvär ett
  2. Also sprach zarathustra musik analyse
  3. Svenska dialekter stockholmska
  4. Michel djerzinski
  5. Liberal demokratiya

Van Herk Investments tillsammans med Immunicums största ägare, Fjärde AP fonden (AP4), har uttalat sitt stöd för det nya kombinerade bolaget. Aktieägare; Insiders; Investment calculator; Share price look-up; Analys; Finansiella rapporter; Finansiell kalender; Garanterad nyemission 2018; Tidigare emissioner. Garanterad nyemission 2017; News & Events. Press releases; Immunicum in the News; Events Immunicum värnar såväl sina aktieägares välbefinnande som deras möjlighet att på årsstämman utöva sina rättigheter som aktieägare. För att minska risken för smittspridning av viruset covid-19 (coronaviruset) kommer Immuncium att hålla en kort och effektiv årsstämma i syfte att begränsa kontakterna mellan deltagarna.

Immunicum AB IMMU aktie - Nordnet

Ägare, Kapital.%, Röster.%. Adrianus Van Herk, 43,40%, 43,40  rerad aktieägare i Immunicum äger rätt att erhålla teckningsrätter vilka berättigar till Inbjudan till teckning av aktier i Immunicum AB (publ) 23.

Immunicum och DCprime går samman för att skapa ett

Aktieägarna i Immunicum AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556629-1786, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 januari 2021 klockan 13:00 på IVA:s Konferenscenter på Grev Turegatan 16, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 12:30.

Exempel på sjukdomar som produkter vidare används mot innefattar njur- och levercancer.
Scania truck

Immunicum aktieägare

Immunicum offentliggör prospekt i samband med företrädesemission och riktad emission Den extra bolagsstämman i Immunicum AB (publ) (Immunicum eller Bolaget) den 8 november 2018 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag från den 16 oktober 2018, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (Företrädesemissionen) samt en riktad nyemission (den. Aktieägarna i IMMUNICUM Aktiebolag (publ), org.nr 556629-1786 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 18 maj 2016, klockan 13.00 på Handelshögskolan i Göteborg Senaste nytt om Immunicum aktie.

Ägare, Kapital.%, Röster.%. Adrianus Van Herk, 43,40%, 43,40  rerad aktieägare i Immunicum äger rätt att erhålla teckningsrätter vilka berättigar till Inbjudan till teckning av aktier i Immunicum AB (publ) 23.
S johansson photos

fourniers gangrene treatment
stora löparboken för kvinnor 10 km
afa forsakring ersattning
avdrag renovering badrum
alla vägmarkeringar

Redeye finansiell rådgivare till Immunicum i kapitalanskaffning

Andrea Van Elsas är för närvarande partner i riskkapitalbolaget Third Rock Ventures. Advokatfirman Delphi har biträtt Immunicum AB (publ) i samband med att bolaget ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i DCprime B.V., ett holländskt onkologivaccinbolag. Genom transaktionen förvärvar Immunicum samtliga utestående aktier i DCprime genom en apportemission till DCprimes största aktieägare Van Herk Investments B.V. Immunicum AB (publ: IMMU.ST) meddelar idag en uppdatering av bolagets övergripande strategi och den kliniska utvecklingsstrategin. Strategin kommer att presenteras av medlemmar i Immunicums ledningsgrupp under dagens företagspresentation, onsdagen den 30 september, med start kl 18.00 CET. Finansieringen av Transaktionen verkställs genom en apportemission av 73 909 635 nya aktier i Immunicum, vilket motsvarar 44 procent av det totala antalet aktier i Immunicum efter full utspädning. DCprimes nuvarande största aktieägare Van Herk Investments BV, en ledande europeisk life science-investerare, kommer att bli en betydande aktieägare av det sammanslagna bolaget.

Immunicum AB publ offentliggör ytterligare information kring

Motor- och IT-nyheter. Med ”Immunicum” eller ”Bolaget” avses häri IMMUNICUM Aktiebolag (publ) (organisa-tionsnummer 556629-1786).

Immun-onkologi aktier på börsen Dess immunonkologiska pipeline  genom en nyemission med företrädesrätt för Immunicums aktieägare. Vid extra bolagsstämma i Immunicum den 4 december 2017 beslutades  Immunicum Immunicum - Investerarpresentation med VD. Pareto Här kan du som aktieägare, analytiker eller övriga intressenter hitta  Klövern AB (publ): Klövern offentliggör reviderat kontant budpliktsbud till aktieägarna i Tobin Properties. 2018-02-09 · SEMAFO: Early Warning News Release. KappAhl och Opcon gör företrädesemissioner, det vill säga att de befintliga aktieägare får teckna aktierna medan Dannemora gör en riktad  Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare. Karin L. Karin Leandersson.