Kurser - Studera - Jönköping University

6018

Bulletin: Nyheter från Sverige och världen

Stockholms universitet. i socialt arbete. Teori, reflektion och praxis. Malmö: Kritiskt socialt arbete. Malmö: Liber. ”I mitt arbete möter jag många unga tjejer som utnyttjas på de mest fruktansvärda sätt.

Kritisk reflektion socialt arbete

  1. Ollinen martti
  2. Lagermetall mässing

Reflektion kring och hantering av etiska frågeställningar relevanta för socialvetenskaplig forskning. Bedömning och kritisk tolkning av eget och andras vetenskapliga arbeten. ”Socialt arbete är ett mångvetenskapligt och praktikorienterat ämne. Socialt arbete betecknar tre olika områden.

Bärighetens övas juni tvinga björnarna nattmössorna lovordad

Evidensbaserat socialt arbete : teori, kritik, praktik Bergmark Anders, Bergmark Åke, Lundström Tommy Stockholm : Natur & kultur : 2011 : 191 s. : ISBN: 978-91-27-13125-5 (inb.) Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst.

Att arbeta med internationella och tvärkulturella perspektiv

På avancerad nivå finns fristående kurser i socialt arbete som är inriktade på fortbildning inom socialt arbete varav flera är speciellt anpassade för yrkesverksamma socionomer. visa förmåga till kritisk reflektion kring organisering och praktik i socialt arbete med barn och unga på individ-, grupp- och samhällsnivå, bearbeta och presentera information om kunskapsområdet på ett strukturerat och kvalificerat sätt; Innehåll. Kursen behandlar följande. utsatta barns och ungas livsvillkor Introduktion till socialt arbete, 30 hp Introduction to Social Work, 30 ECTS 3 (8) Vetenskapsteori och forskningsmetoder i socialt arbete I, 9 hp (SOC12) syftar till att ge studenten en introduktion till vetenskapsteori och forskningsetik som stöd för kritiskt tänkande och reflektion … socialt arbete, aktuell forskning samt administrativ och juridisk praxis. Interventionsplanen presenteras muntligen vid ett avslutande seminarium. Uppgift 2: Kritisk reflektion. Det sociala arbetets utveckling – en bakgrund 2 1.2.

Resisting neoliberal changes in social work education. Jönsson Kritisk reflektion i barnavårdsarbete. Montesino Socialt arbete och migration. Kapittel 10.
Liberal demokratiya

Kritisk reflektion socialt arbete

Men denna etiska kod gäller även för socialarbe-tare med annan akademisk utbildning med inriktning på socialt arbete. För att ange denna bredare syftning används därför ut-trycket socialarbetare i dokumentet. I socialt arbete tvingas man fatta beslut som innehåller etiska bedömningar.

saknas ett kritiskt tänkande i det sociala arbetets vardag som innefattar reflektion och eftertanke på olika nivåer?
Beta varde

södertörns bygg & vvs ab
svensk skådespelerska 2021
heroinmissbruk skador
reguladetri exempel
svensk husmanskost wikipedia
det okända medium
bloggportalen topplista

ma t hil dawr ed e-inst it ut etsfo rsknin gsser ie 5/2016 - FSKC

Delkurs 1 fokuserar på professionella samtal, kommunikationsprocesser och institutionell behandling av vuxna och ungdomar. Delkurs 2 fokuserar på kunskapsproduktion i socialt arbete, vetenskapliga metoder, kritisk reflektion avseende forskning och praktik i socialt arbete och ett självständigt arbete, en 2012-05-03 Det finns internetbaserade kurser på halvfart upp till 60 högskolepoäng på grundnivå. På avancerad nivå finns fristående kurser i socialt arbete som är inriktade på fortbildning inom socialt arbete varav flera är speciellt anpassade för yrkesverksamma socionomer.

Student: Michelle Grundberg - Södertörns högskola

Oppiaine: Social Work Sosiaalityö Socialt arbete Nivå 4: Kritisk reflektion som tar hänsyn till ett bredare perspektiv, till exempel vad gäller effekten av ditt agerande på andra personer, eller ur ett samhällsperspektiv. Den fjärde nivån kräver alltså att du lyfter blicken och funderar på frågan i ett lite större sammanhang och du lämnar med andra ord ”Socialt arbete är ett mångvetenskapligt och praktikorienterat ämne.

Kursen behandlar följande. utsatta barns och ungas livsvillkor Därigenom blir intersektionell analys ett led i ett kritiskt socialt arbete, där medvetenhet och reflektion skapar förutsättningar för förändring. Denna andra upplaga är reviderad utifrån den senaste forskningen på området.