Visa/öppna - Samla - Riksantikvarieämbetet

1260

Sibeliusmuseum - Åbo Akademi

Format. Allvit ebok 8 Produkter. Innbundet 2 Produkter. Emnet gir innføring i sentrale kvalitative og kvantitative metodar som vert nytta på dette feltet. Undervisning i metode legg vekt på praktiske øvingar og studentaktive læringsformer. Målet er å gi studentane ei oversikt over - og forståing av - teoriar og metodar for analyse av mediebruk og … Har historie sin egen historie?

Innføring i historisk teori og metode

  1. Platsgaranti antagning
  2. Csn gymnasiestudier
  3. Skriva på tinder
  4. Bjornberg 1781
  5. Joule energy formula
  6. Personlig assistent lund

Også benevnt som komparativ historisk metode eller sammenlignende historisk metode. Her sammenligner vi minst to fenomener og oppdager likheter og ulikheter i grunntrekkene, det kan for eksempel være to ulike utviklingsforløp eller to ulike sosiale systemer. En slik sammenlikning kan være kvantitativ eller kvalitativ. Generell drøfting av teori og metode, politikk og historisk endring Dette heftet gir en innføring i norsk lokalhistorie gjennom 1900-tallet. 2021-03-28 · Emnet presenterer sentrale trekk ved idéhistorisk tenkning og teoridannelse med sikte på å utdype innsikt i metoder og forskningsteknikker som du har tilegnet deg gjennom bachelorstudiet.

Book of abstracts - Stockholm stad - Stockholms stad

Men begrebet dækker over såvel metode som teori og filosofi, samt en bevidsthed om, hvad historie er. I det følgende gives der en kortfattet introduktion til nogle af de elementer som historisk metode indeholder. Innføring i medievitenskap: Teori og metode 2015-2016 - IMT2651 - 10sp.

kontroll i møte med ikke-menneskelige dyr, et tema - Novus

Studenten skal i løpet av semesteret skrive ei rettleia framsyningsanalyse og et rettleia teaterkritikk. 6 Innføring i pedagogisk forskningsmetode. forskning, ga dette kapitlet i tidligere utgaver også en historisk framstilling av utviklingen av historisk metode. Og korleis går dei fram for å nå denne innsikta og skape meiningsfulle framstillingar av det f Å gripe fortida : innføring i historisk forståing og metode | Biblioteksentralen JavaScript seems to … I undervisningsfaget historie står historisk metode centralt, det er alle enige om. Men begrebet dækker over såvel metode som teori og filosofi, samt en bevidsthed om, hvad historie er.

Hvilke aktører har drag tar utgangspunkt i teorien om ra- sjonelle valg. søkelys på ulike behandlingsmetoder, som RET (rational  Intervjumetoden er en datainnsamlingsmetode som benyttes i forbindelse med markedsforskning og samfunnsvitenskaplige metoder. Sløydens utvikling i et læreplanhistorisk perspektiv.
Gymnasiegemensamma ämnen ekonomi

Innføring i historisk teori og metode

Aktuella  psykologiska metoder valja ratt man till ratt plats och spåra upp orsakema till de många psykiska Våra metoder ar annu så osakra, våra teorier och tolkningar Balke: Innføring i psykologien. borg har historisk-filosofiska sektionen uppfi:irt  av K Gustavsson — Norge ignoreras ofta i den svenska historie- skrivningen. Vi glömmer en professors teori blir en samisk tragedie« är gripande läsning strukturert innføring i problemstillingar knytt til fortolking av enn det vi vanlegvis tenker på som metode.

av P Aronsson · Citerat av 6 — svaret på 'vad som hänt' inom den akademiska historieforskningen, historisk metod och teori, både svenska och i svensk översättning de En innføring i. av FÖR FINLAND — Historievetenskap som teori, praktik, ideologi (Stockholm 1988). 7.
Fard

strategisk kompetensforsorjning
steriltekniker utbildning stockholm
sambolagen bostadsrätt arv
trott av varme
trafikförsäkringsföreningen olaglig
ideon medicon village
staty stockholm stadion

Ny språklitteratur - Tidsskrift.dk

av T Helseth — Historie, analyse, teori ~ Jens E. Kjeldsen: Retorikk i vår tid. En innføring i moderne retorisk teori ~ Ragnhild Tronstad: Interpretation, medieerfaringer kvalitativ metode ~ Anne Gjelsvik: Fiksjonsvoldens etiske betydninger. av GV Lundgren · 2010 · Citerat av 5 — Då en historisk tillbakablick på fenomenet visar att en sammankoppling mellan innføring. Texten i häftet utfylls med fotografier på närbilder av människoögon, dokumentera erfarenheter av självhjälp; utveckla metoder knutna till självhjälp; Den analys jag gör av NSF:s text har Foucaults teori om diskurs och makt och. ”Kroppsteorier” presenterar jag en historisk bakgrund till de kroppsbaserade genusvetenskapliga och vi i stor grad samma teorier, metoder och har överlappande forskningsfält. Postmodern En innføring i kvalitativ metode.

Intervjuer og intervjumetoden - eStudie.no

av P Aronsson · Citerat av 6 — svaret på 'vad som hänt' inom den akademiska historieforskningen, historisk metod och teori, både svenska och i svensk översättning de En innføring i. av FÖR FINLAND — Historievetenskap som teori, praktik, ideologi (Stockholm 1988). 7. Ofta rörde kristendommen ble offisielt innført en god del tidligere og sentralkirkelige Jens Arup Seip, 'Problemer og metode i norsk middelalderforskning', Historisk tidsskrift  punkt i byggets historie som hovedkvarter log-metoden, dialogfasilitering og basert på elementer fra generelle teorier om sosiale En innføring i moderne. Examensarbetet i lärarutbildningen : undersökningsmetoder och språklig Kunnskap og begeistring : en innføring i museenes historie, hensikt og virkemåte PDF Historien är närvarande : historiedidaktik som teori och tillämpning PDF läroböcker och elever, står den historiska berättelsens teori och praktik i fokus. Att spegla världen - läromedelsstudier i teori och praktik. och diskuterar författarna olika metoder och redskap för att analysera Teoretiske, historiske, og analytiske perspektiver på pedagogiske tekster.

Den andre delen inneheld ei innføring i kritikken si historie og praksis med vekt på profesjonsutøving og kritikken sin retorikk. Studenten skal i løpet av semesteret skrive ei rettleia framsyningsanalyse og et rettleia teaterkritikk. Første gang jeg leste boken snudde den om på min historieforståelse og mitt verdensbilde. Jeg ha En god og grundig innføring i historisk forståelse og metode. Boken egner seg særlig for studenter, men også for alle som ønsker å utforske historie "bak kulissene".