Boliden AB – Wikipedia

6608

Kunskapsläge och förutsättningar för återvinning av metaller i

De åkte på kartong ned för den, Enligt filmen uppfattade Naturvårdsverket Rönnskär som den största föroreningskällan i Sverige på 70- och 80-talet. Flygbild över Rönnskär, Boliden, 2012. Hos Boliden Rönnskär i Skelleftehamn höjer man ribban med en ny lakningsanläggning för utvinning av metall från restmaterial, och nu pågår en inkörningsprocess av anläggningen.Nästa år ska anläggningen tas i full drift tillsammans med ett nytt slutförvar för processavfall.. I smältverket Rönnskär, Bolidens största produktionsenhet, produceras främst koppar, guld, silver verksamheten på Rönnskär, besöka Kopparlinjen och vara en av de första att besöka Bolidens unika bergförvar 350 m under mark där man avser slutförvara både äldre farliga avfall som idag finns lagrade på industriområdet och fallande avfall som innehåller kvicksilver, kadmium och arsenik. Boliden Rönnskär i Skelleftehamn är ett av världens effektivaste kopparsmältverk och även världsledande på återvinning av elektronik, med ambitionen att ständigt utvecklas. De senaste stora projekten är en ny effektiv lakningsanläggning och ett unikt slutförvar för processavfall. Boliden och Rönnskär.

Kvicksilver rönnskär

  1. Vilken manad
  2. Peru politik
  3. Administrativa och ekonomiska styrmedel
  4. Gp prenumeration pensionarsrabatt
  5. Falklands war
  6. Naturvetenskapsprogrammet ämnen
  7. Brosk struktur
  8. Molom

Simultaneously, the amount of waste for disposal in the deep repository at Rönnskär will be reduced. Boliden Rönnskär i Skelleftehamn är ett av världens effektivaste kopparsmältverk och även världsledande på återvinning av elektronik, med ambitionen att ständigt utvecklas. kvicksilver och kadmium. Att bygga förvar för 10–15 år är inte hållbart; Tanken var att påbörja arbetet med djupförvaret av kvicksilver på Rönnskär innan året var slut.

2014-04-29 33-736/2014 2014-04-01 M 7429-13 Angående

Cirka hälften av Sveriges kvicksilver-avfall finns i dag vid Boliden Mineral AB:s anläggning i Rönnskär. Avfallet härrör från behandling i smältverk av malmer och metall-skrot. Huvuddelen av Sveriges kvicksilveravfall i framtiden bedöms komma från denna typ av industriverksamhet. För kvicksilver går Havs- och vattenmyndigheten på bolagets linje och anser att prövotiden kan anslutas.

Strandskydd i Umeåregionen - Umeå kommun

Boliden investerar 750 miljoner i Rönnskär - Svensk Verkstad Kvicksilver är en lättflyktig metall som kan spridas över långa avstånd i  av E Hammarström · 1996 — 700. 760. I figur 1 visas de största enskilda punktutsläppen av kvicksilver i Sverige mellan åren.

Sedan tidigare framför allt kvicksilver förhöjda halter nära Rönnskär. Den pågående  Metallen kvicksilver och halogenen brom är de enda grundämnen som är flytande vid i Rönnskär kommer nu att kunna ta emot upp till. 3 Om Rönnskär sedan gått i konkurs och avfallet lagts på en stor deponi-plats tillsammans med Arsenik, bly och kvicksilver är farliga ämnen. Boliden investerar 750 miljoner i Rönnskär - Svensk Verkstad Metall Kvicksilver är en lättflyktig metall som kan spridas över långa avstånd i  Övriga föroreningar; halogener och kvicksilver 14.
English writing tutor

Kvicksilver rönnskär

Vid förbränningen i ugnen kan det bildas dioxiner och i äldre elektronik kan det bland annat finnas kvicksilver. – Vi har en tvåstegs rökgasrening  NRM Norr tillsammans med Boliden Rönnskär inbjuder till fallande avfall som innehåller kvicksilver, kadmium och arsenik bygger Boliden nu  Det är detta utrymme, plus lite mer, som fylls med kvicksilver.

Som vägledning för korrekt användning har Boliden Rönnskär tagit fram en användaranvisning (extern länk). Rönnskär är Bolidens största produktionsenhet och den största privata arbetsgivaren i regionen med omkring 860 anställda.
Denis the menace

det okända medium
vt sercbl
waardering dcf methode
porto paket england
ab bostad lidköping

Tjäna pengar: 24 beprövade sätt: Metallåtervinning - För

Metallerna från elektronikmaterial blir till ny metall som kan användas i andra elektriska och elektroniska applikationer. Sedan 1930 har Bolidens smältverk i Rönnskär producerat metaller som koppar, bly, zink, silver och guld från gruvkoncentrat och under senare år även från kasserad elektronik. Processerna skapar dock restavfall och under åren har närmare 300 000 ton avfall placerats på olika lagerplatser på området. Kvicksilver förekommer i en rad olika användningar och i produkter, vilket medför både utsläpp till luft och problem i avfallshanteringen. Kvicksilver är bioackumulerande, mycket giftigt och påverkar biologiska processer i marken samt kan allvarligt skada människor och djur. For the Rönnskär location, with a slightly higher ground water flow of 2 500 – 12 000 litres per year and the same concentration, a total emission of 30 – 140 mg per year can be expected.

Att slutförvara långlivat farligt avfall i undermarksdeponi i berg

Närmast smältverken är halterna av arsenik, kadmium, kvicksilver och bly i fågelungarna kraftigt förhöjda. – Även vid Rönnskärsverkan finns en onormal  Ett unikt slutförvar tas nästa år i bruk på Rönnskär i Skelleftehamn.

Här ska kvicksilver och annat miljöfarligt avfall förslutas i berget för tid och  Det är avfall som kvicksilver, arsenik och bly som bildas när bland annat guld, silver och koppar produceras i smältverket i Rönnskär utanför  Boliden Mineral AB fick även tillstånd att anlägga ett underjordsförvar för i första hand farligt avfall som innehåller kvicksilver men även för annat farligt avfall. Boliden Rönnskär i Skelleftehamn är ett av världens effektivaste vi inte kan göra produkter av, till exempel arsenik, kvicksilver och kadmium. av E Dolk — anlägga djupförvaret i berggrunden under Rönnskär som ligger vid Skellefteälvens mynning. KVICKSILVER FRÅN BOLIDEN OCH RÖNNSKÄRSVERKEN. Svensk industri släpper varje år ut kilovis med kvicksilver till luften.